Jablotron JA-100KR-LAN Central / inbyggd LAN-sändare och radiomodul

Modell: JA-100KR-LAN
lager: i lager
Logga in här for att köpa

JA-100KR är en central i JABLOTRON JA-100-serien, som i första hand vänder sig till privata installationer, t.ex. i ett vanligt hus eller i ett litet företag. Enheten ställs in och konfigureras via programvaran F-Link.

JA-100K:
- upp till 32 trådlösa eller trådbundna BUS-enheter
- upp till 32 användarkoder
- upp till 4 områden
- upp till 4 programmerbara utgångar (PG)
- upp till 3 radiomoduler
inbyggt LAN
- 10 oberoende kalendrar
- rapporterar från systemet till 8 användare via SMS
- 8 användare har möjlighet till röst- och SMS-rapportering
- 4 valbara specialkoder för KC (med individuellt ID)

Utskriften har en inbyggd LAN-sändare, vilket möjliggör kommunikation med MyJablotron, MyCompany och till KC. Dessutom har manöverpanelen även en JA-111R radiomodul, och det går även att utöka med en JA-190Y GSM-modul om så önskas.

OBS speciell kontrollpanel för denna kontrollpanel

JA-100 skiljer sig från JA-101 och JA-106 på följande områden:
Endast JA-150E och JA-110E manöverpaneler kan användas för manöverpanelen
- Endast en ut-/infartsfördröjning
- Ny zontyp 'Garageport' förlänger in-/utgångstiden;
- Utfartstiden förlängs även om 'Garagedörren' är stängd när den är ansluten
- Ingångstiden bestäms av om det är en "försenad" eller "garagedörr"-zon som öppnas
- Ingångstiden förlängs inte om den "fördröjda" zonen startar den, och "garagedörren" därefter öppnas under entrétiden
- Användare kan inte läggas till i PG-utgångar, de läggs till i de interna inställningarna på BP/bypass
- JA-150E kan styra flera PG-utgångar
- JA-150E har inte alternativet 'Indikerar / kontrollerar PG'
- JA-123E kan bara styra en PG-utgång
- Kolumnen PG-aktivering tas bort på fliken Enheter
- PG-aktivering av enheter ställs in i de interna inställningarna för PG-utgången
- Begränsade möjligheter för PG-utgångar 'reaktion på' bl.a. saknar förmågan att invertera en utdata med "systemhändelse"
- Reaktionen 'Andra PG' saknas - det begränsar enkel dörrkontroll avsevärt
- PG-utgångsfunktion begränsad till 'Aktivera/avaktivera' 'Impuls' och 'kopiera'
Saknade PG-utgångsfunktioner: 'fördröjd kopia', 'förlängd kopia' och 'ändra'
- Ingen möjlighet till tidsbegränsning av användare
- 4/6 siffriga koder - inte 8 siffror, inte prefix
- Ett kort per. användare
- Inget meddelande A / B / C / D zontyp
- Ingen upprepningszontyp
- 10 kalenderhändelser

Tekniska specifikationer
spänning ~ 230 V / 50 Hz, T200 mA säkring 250V, 5 x 20 mm ~ 115 V / 60 Hz, T400 mA säkring 250V, 5 x 20 mm
Driftspänningsområde ~ 195 V ÷ 250 V ~ 110 V ÷ 120 V
Strömförsörjning Max 23 VA / 0,1 A
Reservbatteri 12 V; 2,6 Ah max.
Maximal batteriladdningstid 48 ÷ 72 timmar
BUS spänning / max Spänningsribba 12,0 ÷ 13,8 VDC / ± 100 mV
Max. Antal enheter 20
Klassificering av larmsystemet Säkerhetsklass 2 / miljöklass II
Driftstemperatur -10 °C till +40 °C
Fuktighet Relativ luftfuktighet 75 %, ingen kondens
spänning Typ A - primär källa med laddat reservbatteri
Mått (mm) 268 x 225 x 83
Vikt 1450 g

Det finns inga recensioner här. Vi kommer gärna om du vill rapportera som den första.

Lägg recension:

JA-100KR er en central i JABLOTRON JA-100 serien, som primært henvender sig til privatinstallationer, f.eks. i normalt hus eller i en mindre virksomhed. Opsætningen og indstilling af enheden foregår over F-Link software. 

JA-100K:
- op til 32 trådløse eller trådførte BUS enheder
- op til 32 brugerkoder
- op til 4 områder
- op til 4 programmerbare udgange (PG)
- op til 3 radiomoduler
- indbygget LAN
- 10 uafhængige kalendere
- rapporter fra systemet til 8 bruger via SMS
- 8 brugere har mulighed for stemme og SMS rapport
- 4 valgbar special koder til KC (m. individuelt ID)

På printet er indbygget LAN-sender, som gør kommunikation med MyJablotron, MyCompany og til KC mulig. Derudover har centralen også et JA-111R radiomodul, og det er også muligt at udvide med et JA-190Y GSM modul, hvis man ønsker. 

BEMÆRK specielt betjeningspanel til denne central

På følgende områder er JA-100 anderledes fra JA-101 og JA-106:
- Kun JA-150E og JA-110E betjeningspaneler kan benyttes til centralen
- Kun én udgangs/indgangsforsinkelse
- Ny zonetype 'Garageport' udvider indgangs/udgangstid;
- Udgangstiden udvides selv om 'Garageporten' er lukket ved tilkobling
- Indgangstiden bestemmes af om det er en 'forsinket' eller 'garageport' zonen der åbnes
- Indgangstiden udvides ikke hvis 'forsinket' zone starter den, og 'garageport' efterfølgende åbnes i indgangstiden
- Brugere kan ikke tilføjes i PG-udgange, de tilføjes i de interne indstillinger på BP/forbikobler
- JA-150E kan styre flere PG-udgange
- JA-150E har ikke mulighed 'Angiver/kontrollerer PG'
- JA-123E kan kun styre én PG-udgang
- Kolonnen PG-aktivering er fjernet i fanen Enheder
- PG-aktivering af enheder indstilles i PG-udgangens interne indstillinger
- Begrænsede muligheder for PG-udganges 'reaktion på' bl.a. mangler mulighed for at invertere en udgang med 'hændelse i system'
- Reaktionen 'Anden PG' mangler - det begrænser simpel dørstyring betragteligt
- PG-udgangs funktion begrænset til 'Aktiver/deaktiver' 'Impuls' og 'kopi'
- PG-udgangs funktioner der mangler: 'forsinket kopi' 'udvidet kopi' og 'ændring'
- Ikke mulighed for tidsbegrænsning af brugere
- 4/6 cifrede koder - ikke 8 cifre, ikke præfix
- Et kort pr. bruger
- Ingen Besked A/B/C/D zonetype
- Ingen Gentagelse zonetype
- 10 kalender hændelser

Tekniske specifikationer
Spænding ~ 230 V / 50 Hz, T200 mA sikring 250V, 5 x 20 mm ~ 115 V / 60 Hz, T400 mA sikring 250V, 5 x 20 mm
Driftsspændingsinterval ~ 195 V ÷ 250 V ~ 110 V ÷ 120 V
Strømforsyning Maks 23 VA / 0,1 A
Back-up batteri 12 V; 2,6 Ah maks.
Maksimal batteri ladetid 48 ÷ 72 timer
BUS spænding / maks. Spændingsribbel 12,0 ÷ 13,8 VDC / ± 100 mV
Maks. antal enheder 20
Alarmsystemets klassificering Sikringsklasse 2 / miljøklasse II
Driftstemperatur -10°C til +40°C
Luftfugtighed Relativ luftfugtighed 75%, ingen kondens
Spænding Type A – primær forsyning med et opladet backup batteri
Dimensioner (mm) 268 x 225 x 83
Vægt 1450 g
spacer