DS-2CD2363G0-IU har utgått - och ersatt av DS-2CD2363G2-IU

DS-2CD2363G2-IU är en förbättrad version av DS-2CD2363G0-IU med olika förbättringar, inklusive Människo- och fordonsdetektering, som är ett otroligt smart system som automatiskt känner av personer och bilar på inspelningarna.

Läs mycket mer om det - och allt annat på produktsidan för den nya versionen: DS-2CD2363G2-IU


Vi har behållit produktsidan för DS-2CD2363G0-IU så att du alltid har enkel tillgång till dokumentationen.